Градски информатор

Лекар од Центар за интензивна и интервентна кардиологија доброволно од Словенија доаѓа на клиника за Инфективни болести да помогне на својот народ

Познат европски Интервентен кардиолог, доктор на медицински науки за интервентна кардиологија (CIT), (идентитетот познат на…