Вести

Кондовски: Нов лик на сообраќајната артерија во индустрискиот дел од Битола за нов импулс на локалниот развој

Голем дел од битолските индустриски капацитети се алоцирани по должината на индустриската сообраќајна артерија. Низ…