Македонски железници : Измени во Возен ред од 06.04.2020

План за сообраќај на патнички возови во услови на ограничено движење (полициски час од 21:00 часот до 05:00 часот и за време на деновите во викенд) (пречистена верзија со измени и дополнувања) Со важност од 06.04.2020 во 00.00 часот

Возови кои ќе сообраќаат:

релација Велес – Скопје – Велес:

– воз бр. 601/2080/2081/2082 – со поаѓања од Скопје и Велес по возен ред.

релација Скопје – Гевгелија – Скопје:

– воз бр. 611 со поаѓање од Скопје по возен ред,

– воз бр. 632 со поаѓање од Гевгелија по возен ред, и

– воз бр. 630 од Велес со променет возен ред, ќе сообраќа со задоцнување од +32 мин. и поаѓање од Велес во 06.45 часот.

релација Скопје – Кочани – Скопје:

– воз бр. 651 по возен ред, ќе сообраќа до Велес.

– воз бр. 650 од Велес со поаѓање во 16.50 часот

релација Скопје – Битола – Скопје:

– воз бр. 641 со поаѓање од Скопје по возен ред,

– воз бр. 642 со поаѓање од Битола по возен ред,

– воз бр. 643 со поаѓање од Скопје по возен ред,

– воз бр. 645 од Скопје со променет возен ред, ќе сообраќа предвреме, со поаѓање од Скопје во 19.15 часот и ќе сообраќа до Велес,

– воз бр. 640 од Битола со променет возен ред, ќе сообраќа со задоцнување од +151 мин. со поаѓање од Битола во 05.45 часот,

релација Скопје – Кичево – Скопје

– воз бр. 660 со поаѓање од Скопје по возен ред,

– воз бр. 661 со поаѓање од Кичево по возен ред,

Возови кои нема да сообраќаат:

релација Скопје – Табановце – Скопје

изостануваат следните возови: 600, 601, 611, 2020, 2022, 2023, 2024 и 2025 (Известување бр. 807/2 од 25.03.2020 година);

релација Скопје – Велес – Скопје:

изостанува воз бр. 2083 и воз бр. 600;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *