ЈКП Водовод Битола со препорака до граѓаните

Почитувајте ги препораките, седете дома и користете го нашиот портал за електронска наплата на сметки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *