October 4, 2022

Нова директорка на Горната Гимназија е М-р Лидија Споа

Општина Битола информира дека за в.д директор на СОУ Гимназија “Јосип Броз Тито“ е назначена м-р Лидија Споа, дипломиран психолог, магистер по клиничка и советодавна психологија, вработена во училиштето.

Leave a Reply

Your email address will not be published.