Меѓународен фестивал ‚‚Велигденски средби‘‘ во Ораовица, Радовиш

Денеска во манастирскиот комплекс св.Ѓорѓи, во селото Ораовица, Радовишко, се одржа Меѓународниот фестивал ‚‚Велигденски средби‘‘. Покрај големиот број ансамбли и културно-уметнички друштва од земјава, настапија и музичари од Србија, Бугарија, Косово, Албанија и други земји. На овој настан учествуваа и Инвалидните пензионери од Штип кои се претставија со неколку фолклорни музички нумери и се претставија во најдоброто можно светло.

Leave a Reply

Your email address will not be published.