Известување до жителите на општина Могила за достава на барања за проценка на штети од земјотресот

Се повикуваат жителите на општината кои претрпеле штета, да поднесат барање за проценка на штета во архивата на Општина Могила.Во прилог на барањето потребно е да се достави: – имотен лист на име на барателот/доказ за сопственост;- фотографии од штетата;- копија од лична карта; – копија од трансакциска сметка.Врз основа на доставените барања, Комисијата за проценка на штети од Општина Могила, ќе излези на терен, ќе направи увид и ќе ја утврди фактичката состојба на објектите, по што ќе биде соодветно постапено.Барањата можат да се доставуваат од среда 12.01.2022 до четврток 28.01.2022 од 07:30 до 15:30 часот во Општина Могила.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *