ОПШТИНА МОГИЛА НА ТЕРЕН

Дел од денешните активности, работа со општинскиот скип со цел да се донесе вода до црквата ,,Рождество на Пресвета Богородица” во село Мусинци.Сите барања ќе се разгледуваат и решаваат во најкраток можен рок, Драганчо Саботковски – градоначалник на општина Могила .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *