Виктор Паунов на терен

Денес направив увид во работите на два клучни проекти за плачковичкиот регион, водоснабдителен систем Плачковица и канализациониот систем во село Кучица. Она што го земам за одговорност е дека овие активности ќе се завршат со забрзано темпо, веќе денес се обезбедија шахтите кои недостасуваа за да во следниот период се продолжи со активностите. ✅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *