Општина Могила активна во повеќе села

Проблемите на жителите ќе се решаваат во најкраток можен рок. Денес интензивно се продолжи со работа во:

📌 село Ношпал, со косење на фудбалскиот терен и порамнување на длабоките дупки пред фудбалското игралиште

.📌село Добрушево, со чистење на каналите од дрвја и грмушки на критичните места.

Драганчо Саботковски, градоначалник на Могила

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *