Регионален саем за социјално претприемништво во Општина Штип

Денес, го отворивме првиот официјален регионален саем за социјално претприемништво во Општина Штип. Оваа локална иницијатива е остварена со поддршка на проектот “Поддршка на социјалните претпријатија” финансиран од ЕУ, а во соработка со Центарот за развој на Источен плански регион. Улогата на нашата општина ќе биде да обезбеди можности за соработка со граѓански организации и социјални претпријатија, да ги промовира нивните активности, да изгради партнерства и да даде повеќе шанси за ранливата група на граѓани да се интегрира во општеството и на локалниот пазар.

Иван Јорданов, градоначалник на Општина Штип

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *