ДОСЕГА СОБРАНИ ПОТПИСИ ЗА 32 НЕЗАВИСНИ ЛИСТИ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИИ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ

За три дена, на 30 август на полноќ истекува рокот за собирање на потписи на независните кандидати за градоначалници и советнички листи. До средата вечер, според Државната изборна комисија, 32 независни кандидати за градоначалници во повеќе општини и советнички листи собрале потписи, а уште 33 собираат потписи.

Во тек е постапката за јавен увид во Избирачкиот список која ќе трае до 9 септември 2021 година. 

Партиите продолжуваат да ги објавуваат имињата на нивните кандидати за градоначалници. Потписи за градоначалничка кандидатура за Скопје денеска собира и Данела Арсовска. 

Заклучно со 25 август 2021 година, во подрачните одделенија и канцеларии на ДИК собрани се потписите за:

1. Група избирачи Петар Камчевски, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци,

2. Група избирачи Ристо Сакалиев, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци,

3. Група избирачи Аки Акиев, листа на кандидати за членови на совет на општина Кочани,

4. Група избирачи Франческо Наков, листа на кандидати за членови на совет на општина Чешиново- Облешево,

5. Група избирачи Јана Белчева Андреевска, листа на кандидати за членови на совет на општина Центар.

6. Група избирачи Борче Бучиновски, листа на кандидати за членови на совет на општина Могила,

7. Група избирачи Сејдо Селиов, листа на кандидати за членови на совет на општина Виница,

8. Група избирачи Фатмир Лимани, кандидат за градоначалник на општина Кичево,

9. Група избирачи

10. Агим Садику, листа на кандидати за членови на совет на општина Кичево,

11. Група избирачи Сенад Усеиноски, кандидат за градоначалник на општина Охрид,

12. Група избирачи Арбен Демироски, листа на кандидати за членови на совет на општина Охрид,

13. Група избирачи Антонио Наумовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Охрид,

14. Група избирачи Димитар Вељановски, листа на кандидати за членови на совет на општина Охрид,

15. Група избирачи Жарко Стеваноски, кандидат за градоначалник на општина Прилеп

16. Група избирачи Дарко Конески, листа на кандидати за членови на совет на општина Прилеп,

17. Група избирачи Слободан Даневски, кандидат за градоначалник на општина Свети Николе,

18. Група избирачи Ристе Андонов, листа на кандидати за членови на совет на општина Свети Николе,

19. Група избирачи Хамди Сулејмани, листа на кандидати за членови на совет на општина Тетово,

20. Група избирачи Гарп Немиш, листа на кандидати за членови на совет на општина Велес,

21. Група избирачи Жика Стојановски, кандидат за градоначалник на општина Илинден,

22. Група избирачи Невена Горгиевска, листа на кандидати за членови на совет на општина Карпош,

23. Група избирачи Јован Пејовски, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,

24. Група избирачи Мирослав Славковиќ, листа на кандидати за членови на совет на општина Чучер Сандево,

25. Група избирачи Филип Џуковски, листа на кандидати за членови на совет на општина Маврово и Ростуша,

26. Стојанче Лазов, кандидат за градоначалник на општина Росоман,

27. Горан Рајчевски, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево

28. Горан Чекаловиќ, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево

29. Група избирачи Горан Русовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Чучер Сандево,

30. Група избирачи Стефан Путовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Чучер Сандево,

31. Ана Петровска, кандидат за градоначалник на Град Скопје и

32. Група избирачи Драгана Велковска, листа на кандидати за членови на совет на Град Скопје.

Собирањето на потписи ПРОДОЛЖУВА за:

1. Зоран Лазаровски-Паљо, кандидат за градоначалник на општина Битола,

2. Група избирачи Габриела Илиевска, листа на кандидати за членови на совет на општина Битола.

4. Група избирачи Ристенка Алтипармаковска и Група избирачи Златко Шурбески, листи на кандидати за членови на совет на општина Могила,

5. Група избирачи Ивица Аврамовски и Група избирачи Бране Јовановски, листи на кандидати за членови на совет на општина Македонски Брод,

6. Ацо Новевски, кандидат за градоначалник на општина Македонски Брод,

7. Шаќир Ислјами, кандидат за градоначалник на општина Врапчиште,

8. Група избирачи Филип Џуковски, листа на кандидати за совет на општина Маврово и Ростуше,

9. Дејан Велиновски, Перо Митревски и Миран Митевски, кандидати за градоначалник на општина Македонска Каменица,

10. Група избирачи Миран Митревски и Група избирачи Перо Митревски, листи на кандидати за членови на совет на општина Македонска Каменица,

11. Група избирачи Владо Ристов, листа за членови на совет на општина Зрновци,

12. Група избирачи Милош Стаменковиќ и Група избирачи Сузана Ѓорѓевиќ, листи на кандидати за членови на совет на општина Куманово,

13. Група избирачи Андон Крстевски, листа на кандидати за членови на совет на општина Демир Капија,

14. Група избирачи Стевче Стевоски и Група избирачи Александар Николовски, листи на кандидати за членови на совет на општина Охрид,

15. Група избирачи Ахмедин Рамовиќ, листа на кандидати за членови на совет на општина Долнени,

16. Група избирачи Дејан Ѓорѓиев, листа на кандидати за членови на совет на општина Пробиштип,

17. Насто Палиоски, кандидат за градоначалник на општина Струга,

18. Иљо Ангов, кандидат за градоначалник на општина Василево,

19. Група избирачи Абдул Азис Адеми, листа на кандидати за членови на совет на општина Тетово,

20. Енвер Пајазити, кандидат за градоначалник на општина Брвеница,

21. Група избирачи Дејан Димитровски, листа на кандидати за членови на совет на општина Гази Баба,

22. Група избирачи Александар Јаневски, листа на кандидати за членови на совет на општина Петровец,

23. Васко Костов, кандидат за градоначалник на општина Карпош,

24. Данела Арсовска, кандидат за градоначалник на Град Скопје.

25. Група избирачи Јован Златевски, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци,

26. Мартин Кировски, кандидат за градоначалник на општина Кочани,

27. Група избирачи Венко Крстевски, листа на кандидати за членови на совет на општина Кочани,

28. Горан Поцев, кандидат за градоначалник на општина Радовиш,

29. Група избирачи Александа Илиев Трајанова, листа на кандидати за членови на совет на општина Радовиш,

30. Група избирачи Ѓорѓи Танушев, листа на кандидати за членови на совет на општина Струмица,

31. Група избирачи Стојанчо Велков, листа на кандидати за членови на совет на општина Босилово,

32. Група избирачи Божо Лажетиќ, листа на кандидати за членови на совет на општина Центар, и

33. Зоран Чиплаковски, кандидат за градоначалник на општина Берово,

Подрачните одделенија и канцеларии на ДИК работат секој ден од 8 до 20 часот. На 27, 28 и 29 август ќе работат до 21 часот, а на 30 август до 24 часот. Собирањето на потписи трае заклучно со 30 август.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *