АНГЕЛЕВСКА: ПРЕЗЕМЕНИТЕ МЕРКИ НА ОПШТИНА БИТОЛА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КОВИД 19

На последната седница на Советот на општина Битола беше разгледуван ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕЗЕМЕНИТЕ МЕРКИ НА ОПШТИНА БИТОЛА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КОВИД 19 ВО ИЗМИНАТИОТ ПЕРИОД.
Еве ја дискусијата Анита Ангелевска од ВМРО ДПМНЕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *