Ревитализација на џамијата Хаџи Махмут Беј во Битола

Пред извесно време започна ревитализацијата на џамијата Хаџи Махмут Беј што се наоѓа меѓу битолските продавници за риби и Дебојот. Околу неа се расчистени дел продавници и дуќани и се планира таа да си го добие својот некогашен изглед и да биде доведена во состојба на правилно функционален објект од верски карактер но, со големо културно значење.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *