Апел за хуманитарна помош

Мирем Халимова (58) останала без сопругот пред 7 години и живее сама во с.Банско, од социјална помош. Нејзините месечни приходи се многу ниски и таа оваа година не успеа да набави дрва за огрев. Македонско-турското здружение ,,Мустафа Кемал Ататурк” апелира до хуманите граѓани, хуманитарните здруженија како и до сопствениците и директори на општествено одговорните фирми, да помогнат заедно да ги собереме потребните средства и да обезбедиме топла зима за госпоѓа Халимова.

Македонско-турско здружение ”Мустафа Кемал Ататурк”-Битола тел: 00 389 71 251 352 e-mail: ataturk-bitola@t.mk ж-сметка 500000000542257 Стопанска Банка-АД Битола

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *