Став

Кратковидост !!!

Реакција на текстот „4-ТИ НОЕМВРИ – И за лицемерието до бескрај и назад“ (автор Валентин…