Колумна

ДИЛЕТАНТИ/ЗАМ/

ЦРТИЧКИ И ОТРОВНИ СТРЕЛИЧКИ  –  107 1. Настаните во Македонија се одвиваат со филмска брзина….

ЧИН ЧИН

После 22:30 часот на третиот канал на Македонската Радио Телевизија сега со исто лого но…