ЈП „Водовод“-Битола овозможува наплата во повеќе банки

Се известуваат граѓаните корисници на вода од ЈКП„ВОДОВОД“ Битола дека сметките и фактурите за потрошена вода можат да ги плаќаат покрај на пошта, благајната на ЈКП„ВОДОВОД“ Битола, интернет порталот за наплата на вода http://vodovodbt.mk и во следните Банки;

 •  Стопанска банка АД Битола
 •  Стопанска банка АД Скопје
 •  Комерцијална Банка
 •  НЛБ Банка
 •  Прокредит Банка
 •  Уни Банка
 •  Шпархасе Банка
 •  ТТК Банка
 •  Централна кооперативна Банка
 •  Халк Банка
 •  Силк Роуд Банка

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *