Пад на бројот на работниците во индустријата

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на бројот на работниците во индустријата во април 2019 година, во однос на април 2018 година, изнесува 98.4.

Бројот на работниците во секторот Рударство и вадење на камен во април 2019 година, во однос на април 2018 година, бележи пад од 0.6 %, во секторот Преработувачка индустрија пад од 1.7 %, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација пад од 0.3 %.

Според главните индустриски групи, бројот на работниците во индустријата во април 2019 година, во однос на април 2018 година, бележи пораст кај Капитални производи за 5.4 %, додека опаѓање бележи кај Енергија за 1.0 %, Интермедијарни производи, освен енергија за 0.3 %, Tрајни производи за широка потрошувачка за 5.6 % и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 4.7 %.

Индексот на бројот на работниците во индустријата во периодот јануари – април 2019 година, во однос на периодот јануари – април 2018 година, изнесува 99.9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *